زئین پروتئین ذرت است که در صنایع گوناگون  مثل پلاستیک ها ،رنگسازی ،کاغذ سازی ونساجی کاربرد دارد