یاقوت جزو سنگ های زینتی می باشد واز AL2O3یا کوروند تشکیل شده رنگ یاقوت آبی آسمانی بوده ولی اغلب ناخالصی در آن وجود دارد.امروزه یاقوت را به روش های مصنوعی تهیه می کنند.مقاومت یاقوت بسیار بالا می باشد بطوری که حتی هیدروفلوریک اسید بر آن اثر نمی کند.