بازی های آموزشی

بازی های آموزشی بازی هایی هستند که برای آموزش موضوعی خاص طراحی می شوند. بازی های آموزشی نوعی سرگرمی هستند که همزمان

برای آموزش دادن و سرگرم کردن به کار می روند. بسیاری از متخصصان کاربرد بازی های آموزشی و در کل سرگرمی های آموزشی را مفید

دانسته اند، زیرا کاربران در هنگام انجام بازی های آموزشی نقش فعالی دارند و فرآیند یادگیری به طور همزمان انجام می شود.

در بازی های آموزشی باید مطمئن شد که یادگیری و بازی یک پارچه شده اند. موفقیت در یک بازی آموزشی بدین معنا است که اهداف یادگیری

در بازی پنهان شده اند. همچنین یک بازی خوب باید بتواند جالب و درگیرکننده باشد تا انگیزه ی لازم را برای فراگیران ایجاد کند. در یک بازی

آموزشی خوب، ارتباط بین اهداف آموزشی و بازی باید کاملا مشخص باشد. باید بر اهداف آموزشی تمرکز کند و فراگیر از مسیر اصلی آموزش به

( واسطه ی بازی منحرف نشود. بنابراین در آموزش های رسمی، باید کمتر به رقابت بازیکنان توجه کرد (هاریسون و همکاران، 2009

سه عنصر خوب و اساسی بازی ها در یادگیری عبارتند از:

آ) ایجاد تمرکز و توجه دانش آموزان

ب) تکرار، البته تکراری که به علت هیجان خسته کننده نیست

پ) ماندگاری در ذهن، که نتیجه علاقه دانش آموزان است

بازی های آموزشی امروزه در کنار سایر شیوه های آموزشی، می تواند ضمن تقویت خلاقیت افراد، مبانی مشارکت و مشارکت پذیری را نیز به

مخاطبان منتقل کند. پژوهش ها نشان می دهند که بازی های آموزشی، جدیت، اهتمام، تصمیم گیری، حل مساله، همکاری و ابتکار در یادگیری،

کودکان را افزایش می دهند (پپلر و راس 2008 ). بازی های آموزشی باید با در نظر گرفتن ملاحظاتی استفاده شوند. سون مز ( 2007 ) توجه به

نکات زیر در به کارگیری بازی های آموزشی را ضروری می داند. بازی های آموزشی:

-1 باید به گونه ای طراحی شوند تا فراگیران به اهداف درسی دست یابند.

-2 باید متناسب با سن، جنسیت، و همچنین قوانین عمومی رفتار باشند.

-3 باید کیفیت لازم برای تمرین در کلاس درس را داشته باشند.

-4 باید ساده باشند تا بتوان در کلاس درس آنها را به اجرا در آورد.

-5 نباید وقت گیر باشند.

-6 نباید رفتاری نامناسب در دانش آموزان ایجاد نمایند.

-7 نباید دانش آموزان را به مخاطره اندازند.

-8 ماهیت آموزشی و تربیتی بازی ها باید غالب بر لذت بخش بودن آن ها باشد.

این بازی ها ممکن است در لوح های فشرده، موبایل، تابلو، کارت، ویدئویی و به شیوه برخط ( آنلاین) ارائه شوند که به دلیل دو ویژگی مهم

تعاملی و فعال بودن یادگیرنده، ارزش آموزشی زیادی دارند. نتایج استفاده از بازی های آموزشی را می توان به شرح زیر دانست:

استفاده از بازی به عنوان یک شیوه ساده آموزش در حوزه شبیه سازی

یادگیری در سطح دانش، فهمیدن و به کار بستن

ایجاد انگیزه

یادگیری همراه با عمل کردن

انتقال سریع مفهوم در برخی از مفاهیم پیچیده

« دیدن » و « عمل کردن » همراه با « شنیدن » ماندگاری مفاهیم انتقال یافته به دلیل استفاده از

زمینه سازی و تمرین خلاقیت و نوآوری با صرف هزینه و وقت کم

ایجاد نشاط و رفع خستگی همراه با آموزش

آمادگی برای یادگیری بهتر و بیشتر

تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری شیمی- پوپک مرعشی

آموزش مبتنی بر بازی های اجتماعی: راهکاری در جهت غلبه بر مشکلات آموزش الکترونیکی پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین

المللی آموزش الکترونیکی دانشگاه امیر کبیر