جدول ملاك­های تحلیل سؤالات امتحان نهایی شیمی3- خردادماه 91

 

ردیف

° ملاك­های عمومی طرح سؤال (دارای ضریب 1)

امتیاز

1 0

1

رعایت زیبایی سؤال (خوانا بودن، رعایت فاصله مناسب بین سؤالات ، رسم الخط صحیح و ...)

 

2

كامل بودن سربرگ (دستورالعمل لازم برای پاسخگویی، مشخص بودن تعداد صفحات و سؤالات و زمان آزمون)

 

3

مناسب بودن زمان پاسخگویی به سؤالات

 

4

مناسب بودن تعداد سؤالات آزمون (باتوجه به زمان تعیین شده)

 

5

صحیح بودن نگارش سؤالات (عدم وجود غلط املایی در متن سؤال، عدم استفاده از واژه‌های مبهم و ...)

 

6

رعایت نكات دستوری در طرح سؤالات (صحیح بودن نگارش و نشانه گذاری و ...)

 

7

مشخص كردن موارد منفی با كشیدن خط زیر آن و یا تایپ پررنگ

 

8

سلیس و روان نوشته شدن سؤالات (به گونه‌ای كه همه دانش آموزان برداشت یكسانی از سؤال داشته باشند)

 

9

در نظر گرفتن دامنه و حد برای پاسخ سئوالات تشریحی

 

 

جمع

..........

برای مشاهده ادامه جدول بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب